SnarkNews

New Year Contest - 2008

 

4-й Простой Новогодний Контест, 2007-2008.

Last success: 247:05:48, Novosibirsk SU #1: Gatilov, Kuz'kokov, Butyugin, problem 2
Last submit: 247:05:48, Novosibirsk SU #1: Gatilov, Kuz'kokov, Butyugin, problem 2

Place Team name 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 Total Time Dirt
1.
Orel STU #1 Encore: Zhukov, Ershov, Shishkov
+
9:09
+5
150:19
+
87:37
+9
31:21
+10
103:08
+
30:16
+
123:58
-
+64
100:14
+
9:07
9 40469 90%
2.
Moscow SU United: Levin, Popelyshev, Shavlyugin
+
31:03
-
+
78:09
-
+14
90:48
+1
33:04
+
107:19
-9
136:30
+9
82:24
+2
125:30
7 33417 78%
3.
Halyavin Andrew, Moscow SU
+3
9:27
-
+
29:11
-
-4
74:30
+5
25:15
-
-
-
+1
49:04
4 6957 69%
4.
SCH_Gomel #1: Korotkevich
+21
81:49
-
+
151:28
-
-
+1
26:05
-
-
-
-
3 16002 88%
5.
Novosibirsk SU #1: Gatilov, Kuz'kokov, Butyugin
+4
247:06
-
-
-
-
+2
242:50
-
-
-1
243:55
-
2 29516 75%
6.
SPb SU Devils: Gladkih, Sidorov, Smirnov
-
-
-
-
-
+
7:52
-
-
-
-
1 472 0%
7.
Kazakh NTU #1: Iglikov, Kairzhanova, Sklonin
+
8:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 483 0%
8.
Tyumen SU Soldiers of Unfortune: Beckman, Bochkarev, Kolodyazhny
+
27:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1651 0%
9.
Moscow SU Unpredictable: Gusakov, Kornakov, Razenshteyn
-
-
-
-
-
+2
35:47
-
-
-
-
1 2187 66%
10.
Tyumen SU Soldatiki: Cherenkov, Prudaev
+11
47:23
-
-
-8
144:25
-
-1
32:35
-
-
-
-
1 3063 91%
11-13.
Volgograd STU #1: Chalyshev, Zhorin, Kivalin
-
-
-
-
-
-1
79:26
-
-
-
-
0 0 0%
11-13.
Donetsk NU #1 Fortune: Korolev, Lunyov, [Neiman]
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
61:51
-
0 0 0%
11-13.
Kaliningrad SU LOSBastarDOS: Gritsenko, Vashhegin, Lipovsky
-
-
-
-
-
-5
150:33
-
-
-
-
0 0 0%
Submits sent: 47 6 4 18 30 25 2 9 77 6 224
Accepted: 8
(17%)
1
(16%)
4
(100%)
1
(5%)
2
(6%)
7
(28%)
2
(100%)
0
(0%)
2
(2%)
3
(50%)
30
(13%)
Dirt: 39
(82%)
5
(83%)
0
(0%)
9
(90%)
24
(92%)
11
(61%)
0
(0%)
0
(0%)
73
(97%)
3
(50%)
164
(84%)
Wrong Answers: 15
(31%)
5
(83%)
0
(0%)
1
(5%)
17
(56%)
13
(52%)
0
(0%)
6
(66%)
32
(41%)
2
(33%)
91
(40%)
Time Limits: 21
(44%)
0
(0%)
0
(0%)
16
(88%)
3
(10%)
3
(12%)
0
(0%)
0
(0%)
40
(51%)
1
(16%)
84
(37%)
Run-Time Errors: 3
(6%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8
(26%)
1
(4%)
0
(0%)
3
(33%)
3
(3%)
0
(0%)
18
(8%)
Presentation Errors: 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(4%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(0%)
Memory Limits: 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)