SnarkNews

New Year Contest - 2012

 

VIII Prostoj Novogodnij Contest.

Last success: 167:24:44, Kharkiv NU #1 SobolevTeam: Sobolev_D, Sobolev_E, Chelnokov, problem 19
Last submit: 167:24:44, Kharkiv NU #1 SobolevTeam: Sobolev_D, Sobolev_E, Chelnokov, problem 19

PlaceTeam name235711131719232931TotalTimeDirtSE
1.
Kharkiv NU #1 SobolevTeam: Sobolev_D, Sobolev_E, Chelnokov
-
+5
117:46
+3
49:12
+1
46:43
+5
62:34
+6
52:28
+4
65:49
+39
167:24
+3
97:47
+
76:02
+2
67:28
104955887%0.46
2.
Kyiv NU BZFlags: Tverdokhlib, Maksay, Yedemskiy
-
+11
121:29
+13
48:10
+5
66:14
+13
69:47
+3
97:33
+20
64:11
+8
157:25
+4
96:17
+11
139:26
+1
70:49
105766689%0.46
3.
SCH_Gomel Gomel-1: Korotkevich
+3
158:29
-
+1
37:14
+1
72:34
+3
60:03
-9
89:23
+6
49:30
-
+2
120:00
+18
75:13
+
41:26
83755380%0.41
4.
Zhukov team: Zhukov
-
-
+2
41:00
+16
73:55
+1
91:22
+3
39:08
+1
38:48
-
+1
46:57
-2
97:59
+2
70:23
72461878%0.37
5.
SPbSU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin
+1
60:14
-
-
-
+
22:24
-
-
-
-
-
+1
23:56
3643540%0.38
6.
Ulyanovsk STU Nabla: Erofeev, Kadeev, Folunin
-
-
-
-
+
12:15
-
-
-
-
-
-
17350%0.14
7.
Volgograd STU #1 team3k: Agafonov, Chalyshev, Zhorin
-
-
+35
114:32
-
-
-
-
-
-
-
-
1757297%0.29
Submits sent:618592728243549143411305
Accepted:2
(33%)
2
(11%)
5
(8%)
4
(14%)
6
(21%)
3
(12%)
4
(11%)
2
(4%)
4
(28%)
3
(8%)
5
(45%)
40
(13%)
Dirt:4
(66%)
16
(88%)
54
(91%)
23
(85%)
22
(78%)
12
(80%)
31
(88%)
47
(95%)
10
(71%)
29
(90%)
6
(54%)
254
(86%)