SnarkNews

New Year Contest - 2013

 

Last success: 11:51:05, Zayakin Alexey, SCH_Riga, problem G
Last submit: 11:51:05, Zayakin Alexey, SCH_Riga, problem G

PlaceTeam nameA
22/22
B
7/12
C
22/23
D
17/37
E
12/17
F
3/38
G
9/24
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Kulikov Egor, SPb
+
0:02
+3
0:52
+
0:02
+
0:00
+
0:01
+
0:00
+1
0:38
717536%200.000.45
2.
Yermak Yan, Moscow SU
+
0:00
+
0:00
+
0:00
+
0:00
+
0:00
+4
1:56
+
0:00
719636%199.860.45
3.
Minaev Boris, SPb NRU IFMO
+
0:00
+1
0:16
+
0:01
+1
0:06
+
0:01
-2
8:38
+2
0:46
615040%171.190.38
4.
Vihrov Evgeny, Latvian U
+
0:00
+
0:00
+
0:00
+
0:00
+
3:23
-1
5:50
+
0:00
62030%171.070.38
5.
Kornakov Ilya, Moscow SU
+
0:37
+
0:37
+
0:36
+5
0:22
+
0:35
-
+
0:35
630245%170.960.38
6.
Irzhavsky Pavel, Belarusian SU
+
0:01
+
0:01
+
0:01
+
0:01
+
0:00
-1
5:50
-
540%142.370.33
7.
Kurtov Nikolay, Novosibirsk SU
+
0:01
-
+
0:01
+1
0:05
+1
0:32
-
+1
0:43
514237%142.270.32
8.
Khalikov Runar, Nizhnekamsk KhTI
+
0:40
+
0:42
+
0:39
+
0:40
+
0:38
-
-
51990%142.170.33
9.
Siunov Andrey, Adyghe SU
+
2:14
-1
3:43
+
2:06
+
0:14
+1
1:41
-4
6:38
+
0:50
544516%142.070.32
10.
Zayakin Alexey, SCH_Riga
+
0:00
-
+
0:00
+
0:20
-
-6
9:23
+4
6:01
446150%113.580.27
11.
Zayakin Andrey, Perm SU
+
3:55
-
+
3:55
+
0:25
-2
4:33
-5
4:17
+3
2:21
469642%113.500.27
12.
Aksenov Vitaly, SPb IFMO
+
2:53
-
+
2:57
+
3:02
+
2:49
-5
9:26
-
47010%113.430.24
13-14.
Udalov Alexander, SPb SU
+
0:00
-
+
0:00
+
0:00
-
-
-3
6:57
300%85.010.15
13-14.
Demidenko Vitaly, IM Siberian FU
+
0:00
-
+
0:00
-3
5:59
+
0:00
-
-
300%85.010.22
15.
Ponomarev Pavel, Perm
+
0:00
-
+
0:01
-9
6:14
+
0:01
-
-
320%84.890.22
16.
Malevich Andrey, Belarusian SU
+
0:11
-
+
0:17
+
0:23
-1
8:12
-
-
3510%84.840.15
17.
Koblyk Dmitry, Kant FU
+
0:02
-
+1
0:06
+
0:48
-
-2
7:48
-1
7:23
37625%84.780.15
18.
Dobrikov Sergey, Orel STU
+
0:51
-
+
0:35
+
0:51
-
-
-
31370%84.720.15
19.
Kosinets Denis, Liepaja
+
0:00
-
+
0:01
+1
5:00
-
-
-
332125%84.660.15
20.
Krasnoselskikh Alexander, Ural SU
+
0:01
-
+
0:25
-
-
-
-
2260%56.400.08
21.
Chadnov Pavel, Tomsk SU
+
0:28
-
+
0:29
-
-
-
-
2570%56.370.08
22.
Shovgenov Dzhambolet, Adyghe SU
+
1:29
-
+
1:29
-
-
-
-
21780%56.330.08
23.
Ignatenko Dmytro, Kyiv NU
-
-
-
-
-
+2
0:44
-
18466%28.140.88
24.
Butin Kirill, Arkhangelsk STU
-
-
-
-
-
-3
5:44
-
000%0.000.00
Submits sent:22122337173824173
Accepted:22
(100%)
7
(58%)
22
(95%)
17
(45%)
12
(70%)
3
(7%)
9
(37%)
92
(53%)
Dirt:0
(0%)
4
(36%)
1
(4%)
8
(32%)
2
(14%)
6
(66%)
11
(55%)
32
(25%)
Wrong Answers:0
(0%)
5
(41%)
1
(4%)
15
(40%)
5
(29%)
27
(71%)
9
(37%)
62
(35%)
Time Limits:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(8%)
0
(0%)
6
(15%)
6
(25%)
15
(8%)
Run-Time Errors:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(5%)
0
(0%)
2
(5%)
0
(0%)
4
(2%)
Presentation Errors:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
Memory Limits:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)